Yarın Mevlit Kandili


19 Mart Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandilini idrak etmiş olacağız. Milletimiz ve bütün İslam dünyası, Allah’ın insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlâkını özümsemek, ona duyulan engin ve içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle peygamberimizin doğum gününü Mevlid olarak kutlamaktadır. Bu gece,Osmanlı Padişahı 2. Selim’in, mevlit gecesi camilerde kandil yakılmasını emretmesinden beri de Mevlit Kandili olarak anılmaktadir.
Yüce Allah, Hz. Muhammed’i son peygamber olarak göndermiştir. Kur’an, onun hayatını ‘yaşanabilir en güzel model’ olarak takdim etmekte ve kendisini örnek almamızı istemektedir.
Onu sevmek ve örnek almak, yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesi değil, sünnetinin ve sîretinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının güncelleştirilerek hayatımıza yansıtılması, güzel ahlâkının ve öğretilerinin davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapılmasıdır.
Peygamberimiz bizlere Yüce Yaratıcı’ya iman edip içtenlikle sevmeyi, ona bağlanarak ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, herkesin ve her şeyin hakkını gözetmeyi, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, kimseyi kırmamayı, iyilikte yarışmayı, özetle yararlı insan olmayı öğütlemiştir.

http://www.gelemic.com/ sitesi olarak, bütün hemşehrilerimizin ve İslâm âleminin Mevlid Kandilini kutlar daha nice kandillere sağlık ve afiyet içinde yetişmelerini dileriz.

Hiç yorum yok: